Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 2023/24

Zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do szkoły w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi (I piętro, s. 105) - od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o wyniki egzaminu ósmoklasisty - od 27 czerwca 2023 r. do 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Zawody, w których kształcimy:

- technik ekonomista

- technik agrobiznesu

- technik organizacji turystyki

- technik architektury krajobrazu

- technik rolnik

- Branżowa Szkoła I stopnia (mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz szkoła wielozawodowa)

nk