WAKACJE 2023

Życzymy wszystkim obecnym i przyszłym uczniom i ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, absolwentom szkoły oraz wszystkim przyjaciołom szkoły pięknych i bezpiecznych wakacji

kadra kierownicza szkoły