Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024: 

(aktualizacja czerwiec 2023 r.)

technikum architektury krajobrazu,

technikum agrobiznesu,

technikum ekonomiczne,

technikum organizacji turystyki,

branżowa szkoła I stopnia i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych