PEDAGOG SZKOLNY

mgr Joanna Puchowska 
zaprasza do sali 128


PONIEDZIAŁEK 8.30-14.00 

WTOREK 8.30-13.30 

ŚRODA 9.45-14.15

CZWARTEK 10.30-14.30 

PIĄTEK 8.45-11.45 

DYŻURY DLA UCZNIÓW: wtorki i piątki na dużych przerwach o godz. 10.30 

DYŻURY DLA RODZICÓW: czwartek 13.30-14.30

       
Jeżeli masz kłopoty i nie wiesz co zrobić, zawsze możesz przyjść i poradzić się  pedagoga. Pamiętaj, że co dwie głowy, to nie jedna.
adres e-mail: 

Zapewniam dyskrecję i przyjazną atmosferę podczas spotkań.
Pedagog szkolny służy pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie:
• rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów,
• analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
• określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom wybitnie zdolnym i
z niepowodzeniami szkolnymi,
• działań na rzecz opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
• profilaktyki  uzależnień i niedostosowania społecznego,
• przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• rozwiązywania konfliktów interpersonalnych  i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
• pedagogizacji rodziców,
• indywidualnej pracy z uczniem mającym problem,
• indywidualnego doradztwa uczniom, ich rodzicom oraz opiekunom prawnym  a także wychowawcom i nauczycielom.