Organizacja nauki w szkołach po feriach zimowych

Od 18 stycznia 2021 r. zgodnie z zaleceniami MEiN wraca kształcenie praktyczne. Uczniowie BSIS - szczegóły w dzienniku elektronicznym i u wychowawców.

nk