Harmonogram matur 2021 - egzaminy pisemne

Terminy przeprowadzenia egzaminów zgodnie z harmonogramem CKE. Tylko w tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Harmonogram przedstawia się następująco (zbiórka zdających 30 min. przed planowaną godz. egzaminu):

- j. polski pp - 4 maja - 9.00 - sala 1 (wf), 107, 213

- j. polski pr - 10 maja - 9.00 - sala 106

- matematyka pp – 5 maja - 9.00 - sala 1, 100 (książnica), 213

- matematyka pr - 11 maja - 9.00 - sala 106, 213

- j. angielski pp - 6 maja - 9.00 - sala 1, 213

- j. angielski pr - 7 maja - 9.00 - sala 100,

- wos pr - 11 maja - 14.00 - sala 100, 213

- biologia pr - 12 maja - 9.00 - sala 107

- geografia pr - 13 maja - 9.00 - sala 100

- j. niemiecki pp - 13 maja - 14.00 - sala 100, 213

- chemia pr - 14 maja - 9.00 - sala 106

- historia pr - 17 maja - 9.00 - sala 107

(Drogi maturzysto pamiętaj o zabraniu ze sobą: przyborów - wykaz poniżej, obowiązkowej maseczki, parasola - z uwagi na deszcz. Telefony, torebki, klucze itp. zostawiamy np. w samochodzie, pod żadnym pozorem nie mogą trafić na salę egzaminacyjną. Spotkanie przed salą egzaminacyjną w dystansie 1,5 m z zachowaniem reżimu sanitarnego)

Przybory:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

WAŻNE (absolwenci 2016-2020)

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:
1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów. Absolwenci, składają do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.


Więcej informacji u wicedyrektora

nk