REKRUTACJA 2024/25         

Szczegółowe informacje na: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/