REKRUTACJA 2024/25         

Odbiór świadectw dojrzałości 2023

Zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości:
od 7 lipca 2023 r., godz. 9.00 - 14.00
sekretariat uczniowski

Zdający, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu, mogą po złożeniu Załącznika 7 (termin złożenia upływa 14 lipca 2023 r.), przystąpić do sesji poprawkowej 22 sierpnia 2023 r. godz. 8.00 (zbiórka), godz. 9.00 (egzamin)

nk