Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Na prośbę rodziców udostępniamy nr konta Rady Rodziców przy ZSLiA. Cieszymy się, że tak wielu rodzicom zależy na wsparciu działalności szkoły, jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę. Bez Państwa czynnego udziału nie udałoby się osiągnąć tego co zrobiliśmy dla naszych uczniów. Członkowie Rady Rodziców sami ustalili wysokość dobrowolnej składki na 40 zł rocznie.

Zapraszamy do współpracy również sponsorów :)

Bank Spółdzielczy w Tucholi
26 81740004 0017 7539 2000 0001
z dopiskiem "imię i nazwisko ucznia - klasa - wpłata na RR"

... dziękujemy :)

Dlaczego warto wspierać RR? Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierając działania Rady Rodziców przyczynili się do poprawienia komfortu młodzieży podczas ich pobytu w szkole i zapraszamy wszystkich Państwa do aktywnej współpracy z Prezydium Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Wspólnie, dzięki osobistemu zaangażowaniu wielu osób oraz dzięki wpłatom od rodziców udało nam się przeprowadzić kilka ciekawych przedsięwzięć, wesprzeć proces dydaktyczny naszych uczniów.

Pragniemy Państwa poinformować, że Rada Rodziców pełni również wiele obowiązków formalnych – opiniuje główne dokumenty szkoły, jak Statut, WSO, Program profilaktyczny, opiniuje budżet szkoły, czy dodatkowe dni wolne.

Pragniemy Państwa zachęcić do wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Wszelkie wpłaty maja charakter dobrowolny, a ich wysokość zależy od Państwa możliwości. Członkowie Rady Rodziców ustalili wysokość dobrowolnej składki na 30 zł rocznie. Zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że to kolejny wydatek. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę. Bez Państwa czynnego udziału nie udałoby się nam osiągnąć tego co zrobiliśmy dla naszych uczniów i nie będziemy mogli w pełni realizować kolejnych zadań.

Chcemy, aby w naszej szkole tętniło życie, a młodzież czuła się tu dobrze, bezpiecznie i u siebie. Pragnęlibyśmy kontynuować podjęte działania i liczymy na Państwa wsparcie. Zapraszamy każdego z Rodziców do współpracy. Każda klasa ma swojego przedstawiciela w Prezydium Rady Rodziców. Każdy, kto chciałby zainteresować Radę określonym działaniem, czy ciekawym pomysłem lub propozycją nowych rozwiązań może bezpośrednio kontaktować się z Radą Rodziców, wychowawcami lub kadrą kierowniczą szkoły :)

... ZSLiA

nk