Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021:

- technikum architektury krajobrazu (klasa III-IV),

- technikum architektury krajobrazu (klasa I-II po szkole podstawowej),

- technikum architektury krajobrazu (klasa II po gimnazjum),

- technikum agrobiznesu (klasa III-IV),

- technikum agrobiznesu (klasa I-II po szkole podstawowej),

- technikum agrobiznesu (klasa II po gimnazjum),

- technikum ekonomiczne (klasa III-IV),

- technikum ekonomiczne (klasa I-II po szkole podstawowej),

- technikum ekonomiczne (klasa II po gimnazjum),

- technikum obsługi turystycznej (klasa III-IV),

- technikum organizacji turystyki (klasa I-II po szkole podstawowej),

- technikum organizacji turystyki (klasa II po gimnazjum),

- branżowa szkoła I stopnia i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (klasa III)

branżowa szkoła I stopnia i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (klasa I-II po szkole podstawowej)

branżowa szkoła I stopnia i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (klasa II po gimnazjum)