REKRUTACJA 2024/25         

Szkoła ta zaprasza osoby zainteresowane prowadzeniem gospodarstwa rolnego, agroturystycznego czy ekologicznego, dając możliwość zdobycia kwalifikacji zgodnych z dyrektywą UE. Po skończeniu technikum rolniczego absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach.
W trakcie czteroletniej nauki uczniowie realizują praktyki w gospodarstwach rolnych i zajęcia praktyczne, w ramach których istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy na ciągnik. Ponadto chętni mogą odbywać w klasie III trzymiesięczne praktyki rolnicze w Niemczech.

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w klasie II, 2 tygodnie w klasie III, 4 tygodnie w klasie IV.