REKRUTACJA 2024/25         

Szkoła wielozawodowa jest szkołą nieco odbiegającą od innych szkół. Zajęcia w szkole odbywają się jako uzupełnienie szkolenia, które realizuje się w zakładach pracy.

Droga procesu nauczania rozpoczyna się od wyboru zawodu.

Następnie szukamy zakładu pracy, w którym moglibyśmy realizować naukę zawodu. Nasz pracodawca musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne do kształcenia uczniów. Jeżeli mamy zawód, mamy zakład pracy, prosimy przyszłego pracodawcę o zaświadczenie, iż przyjmuje do przyuczenia w zawodzie. Z tym zaświadczeniem należy udać się do szkoły i na tej podstawie można być ujętym na liście kandydatów do Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej.

Następnym krokiem jest podpisanie umowy o pracę z zakładem pracy i tym sposobem można stać się uczniem tej szkoły.

 

Tu także uczniowie zdobywają kwalifikacje umożliwiające kontynuację nauki w szkołach średnich.

Nauka kończy się po 3 latach egzaminem z nauki zawodu.