REKRUTACJA 2024/25         

PATRON ZSLiA: LEON JANTA-POŁCZYŃSKILeon Janta Połczyński urodził się 25 maja 1867 roku w Wysokiej k. Tucholi w rodzinie ziemiańskiej o dużej pozycji społecznej. Ukończył gimnazjum chojnickie, w którym przynależał do tajnej organizacji filomańskiej.

Studiował w Krakowie, Berlinie, Paryżu. Jako prawnik uzyskał doktorat na uniwersytecie w Jenie (1890). Po odbyciu praktyki sądowej wrócił do Wysokiej, by objąć zarządzanie majątkiem rodzinnym.

Szybko zaangażował się w działalność polskich organizacji gospodarczych i społecznych. Wspólnie z innymi miejscowymo działaczami narodowymi organizował Spółkę Parcelacyjną, spółki handlowe "Kupiec" i "Rolnik". Działał w Banku Ludowym. Od 1898 r. był Patronem kółek rolniczych na Pomorzu. W latach 1905 - 1919 wydawał i redagował tygodnik "Kłosy", który był organem pomorskich kółek rolniczych. Przy jego pomocy finansowej i posła Romana Połczyńskiego wychodziła "Gazeta Gdańska".W 1914 r. zorganizował w Tucholi Walny Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych z Pomorza i Wielkopolski.

Wszystkie te spółki gospodarcze, handlowe i prasa miały za zadanie chronić polskie interesy i konkurować ekonomicznie z ludnością niemiecką.

Leon Janta-Połczyński był rzecznikiem zachowanie w polskich rękach dóbr ziemskich. W 1911 r. wykupił majątek Zbeniny, który wkrótce odkupił od niego na dogodnych warunkach, koło Chojnic, gdzie tuż przed wojną zamieszkał wraz z żoną Marią z Komierowskich. Podczas I wojny światowej utrzymywał kontakty z działaczami niepodległościowymi w Wielkopolsce i na Śląsku po wojnie zaś jako członek Rady Narodowej byłego zaboru pruskiego i delegat rządu polskiego wyjeźdzał na konferencje pokojową do Paryża jako ekspert w sprawie przynależności Pomorza do Polski.

Następnie był podsekretarzem stanu w Minsterstwie byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu (1919-1921). W senacie pierwszej kadencji przewodniczył klubowi Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze. Po przewrocie majowym przeszedł na stronę sanacji. Z jej ramienia był senatorem w latach 1930-1935.

Od 16 stycznia 1930 r. do 23 marca 1932 r. był ministrem rolnictwa. W tej roli zapoczątkował ułatwienia dla drobnych rolników przez spłatę zadłużeń i interwencyjny skup nadwyżek zbożowych przez państwo. Na stanowisku ministra był rzecznikiem ingerencji rządu w sprawy gospodarki rolnej jako próby przyspieszenia wyjścia z kryzysu. Przewodniczył Związkowi Ziemian Pomorskich i repezentował ich interesy wobec władzy centralnej. Po odejściu ze stanwiska reprezentował Polskę na kongresach międzynarodowych poświęconych sprawom rolnym.

W latach 1948-1959 był organizatorem i dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Leon Janta-Połczyński odznaczony został wieloma orderami zagranicznymi i polskimi, między innymi Komandorią z Gwiazdą Polonia Restituta (1938).
Zmarł 20 lipca 1961 r. w Poznaniu, a pochowany został w rodzinnym  grobowcu w Raciążu.