Czas przyćmiewa pamięć o wszystkim

z wyjątkiem tego, co utwierdziła

w sercach ludzi miłość, którą

przekazują sobie pokolenia.

Arystoteles

 

Podczas dążeń do wspólnej Europy bez granic nie powinniśmy zapomnieć skąd się wywodzimy, gdzie są nasze korzenie: ojczyzna - Polska, region - Pomorze, mała ojczyzna - Bory Tucholskie. Mieszkańcy Borów mieli poczucie swej odrębności i nazywali siebie Borowiakami lub Borusami.

Wizerunek narodu, społeczności, rodziny tworzymy na przestrzeni roku, pokoleń, życia, w oparciu o nasze działania. Wyznacznikiem aktualnego postępowania są często wzory wyniesione z domu i tradycji w nim panujących.

Mam nadzieję, że pomocnym w poznaniu własnych korzeni, tradycji rodzinnych sięgających naszych przodków będzie, choć w pewnej części fakt założenia w ZSLiA w Tucholi Izby Tradycji Regionalnej. Rolą szkoły jest prócz nauczania, wychowanie, niech więc będzie ona pomocna młodzieży w poznaniu kultury swojego regionu przez badanie dziejów, historycznych korzeni, obyczajów.

Zachęcam wszystkich, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę o poznanie kultury materialnej swoich przodków zamieszkujących region Borów Tucholskich do obejrzenia naszej strony internetowej. Mam też nadzieję, że podejmowane przeze mnie działania będą służyć popularyzacji i pielęgnowaniu tożsamości naszego regionu.

 

Jolanta Węckowska

opiekun izby