REKRUTACJA 2024/25         

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY ZA GRANICE

Wielu z nas decyduje się na wyjazd do pracy za granice do krajów Unii Europejskiej. Co zrobić, aby ten wyjazd nie tylko przyniósł nam korzyści finansowe, ale także- a może przede wszystkim był BEZPIECZNY? No właśnie…. Należy przestrzegać kilku zasad.

 1. Zawsze, w miarę możliwości, sprawdź swojego pracodawcę:
 • obejrzyj stronę internetową pracodawcy,
 • spróbuj poznać opinie innych pracowników na temat pracodawcy przeglądając odpowiednie fora internetowe,
 • upewnij się, czy rzekomo wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje,
 • przyjmuj z dystansem oferty, w których podany jest tylko telefon komórkowy,
 • zapytaj pracodawcę, gdzie i pod jakim numerem zarejestrował swoją działalność.
 1. Korzystaj z usług urzędów pracy lub agencji zatrudnienia.
 2. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z oferty agencji zatrudnienia:
 • sprawdź, czy agencja posiada odpowiedni certyfikat (wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej kraz.praca.gov.pl);
 • upewnij się, czy dana agencja posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicę. Poproś o numery telefonów do pracodawcy zagranicznego oraz do osób, które już skorzystały z jego oferty pracy, abyś mógł z nimi skonsultować warunki pracy i wymagania pracodawcy;
 • bezwzględnie domagaj się spisania z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia itp.;
 • pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy za granicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów(np. tłumaczenie dokumentów, koszty podróży). Pobieranie przez agencję opłat za pośrednictwo pracy jest naruszeniem prawa.
  Dowód wpłaty na konto nieuczciwego pośrednika nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Do zakładania kont bankowych mogą być wykorzystywane osoby trzecie;
 • nie przepłacaj za przejazd. Zanim zapłacisz agencji za podróż sprawdź, ile wynoszą ceny u innych przewoźników;
 • nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez agencję. Zdarza się, że mieszkanie, za którego wynajem zapłaciłeś, nie istnieje.
 1. Kup bilet powrotny. Jeżeli Twoje plany pracy za granicą nie powiodą się, to będziesz mógł wrócić bez problemu do domu.
 2. Sprawdź, ile wynoszą koszty utrzymania w danym kraju; w niektórych krajach Unii Europejskiej „życie” jest bardzo drogie. Zabierz ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy „na początek”.
 3. Oceń obiektywnie swoje umiejętności językowe. Jeżeli nie mówisz dobrze w języku pracodawcy, Twoje szanse na znalezienie pracy maleją.
 4. Sprawdź, gdzie mieści się polski konsulat, najbliższy Twojemu miejscu pracy w danym kraju. Weź również ze sobą dane kontaktowe znajomych osób, które już tam są.
 5. Bądź świadomy swoich praw. Zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju (np. jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie należy zarejestrować się po przyjeździe, aby uzyskać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej). Możesz skorzystać z informacji na stronach internetowych: www.eures.europa.eu lub www.eures.praca.gov.pl.
 6. Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie zawodowe i kwalifikacje przetłumaczone na język pracodawcy.
 7. Pamiętaj, że podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym kraju. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce.
 8. Nie łam prawa. Nie zgadzaj się na nielegalną pracę. Pamiętaj, że podejmowanie pracy w państwie członkowskim Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę.

 

Źródło: www.eures.praca.gov.pl

Zredagowała: Joanna Regent