REKRUTACJA 2024/25         

OPIS ZAWODU
Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń (życzeń) klienta, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów.


W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ
- organizowania działalności turystycznej,
- organizowania imprez i usług turystycznych,
- obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
- rozliczania imprez i usług turystycznych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:
- wytrwałością w działaniu,
- kreatywnością,
- umiejętnością komunikowania się z klientami,
- asertywnością i odpornością na stres,
- znajomością języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski),
- bardzo dobrą znajomością obsługi komputera,
- umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Technicy organizacji turystyki zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo itp.

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w klasie II, 2 tygodnie w klasie III, 4 tygodnie w klasie IV.