REKRUTACJA 2024/25         

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego ZSLiA 2019/20 i 2020/21:

 

Przewodniczący : Nikola Lipinska
Zastępca Przewodniczącego: Mateusz Marciocha
Rzecznik Praw Ucznia: Emilia Herman
Sekretarz: Gracjan Dąbrowski
Skarbnik: Mikołaj Grochowina
Maciej Rybak
Rzecznik Prasowy: Martyna Nowak
Karol Kawczyński

opiekun SU: pan Dariusz Krygowski

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego ZSLiA 2018/19:

 

PRZEWODNICZĄCY: Nikola Lipinska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Dagmara Tomaszewska

RZECZNIK PRAW UCZNIA: Wiktoria Kowalska

SEKRETARZ: Agnieszka Rybak

SKARBNIK: Emilia Herman, Agata Januszewska

RZECZNIK PRASOWY: Weronika Michałek, Mateusz Marciocha

opiekun SU: pan Dariusz Krygowski

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA


1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez e-dziennik.
2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3. Losowanie odbywa się każdego dnia o godz. 24:00.
4. Dany numer może pojawić się tylko raz, aż do wyczerpania określonej puli numerków.
5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
 niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej na ocenę
 pisania niezapowiedzianej kartkówki
 Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
 pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, kartkówek i sprawdzianów
 wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), które określone były jak długoterminowe
 aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie). Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);
8. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego ZSLiA 2017/18:

 

Przewodniczący: Mateusz Zdanowski


Z-ca Przewodniczącego: Krzysztof Boniek


Sekretarz: Mateusz Marciocha


Skarbnik: Hanna Baumgart i Wiktoria Kowalska


Rzecznik Praw Ucznia: Martyna Szamocka


Rzecznik prasowy: Dagmara Tomaszewska i Jagoda Fabich

 

 Opiekun SU: pan Krzysztof Noga

 

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego ZSLiA 2016/17:

 

Przewodnicząca: Dominika Grzonkowska


Z-ca Przewodniczącej: Jagoda Tajl


Sekretarz: Marta Gierszewska


Skarbnik: Weronika Kopras i Krzysztof Boniek


Rzecznik Praw Ucznia: Sabina Roszczynialska


Rzecznik prasowy: Martyna Szamocka i Mateusz Zdanowski

 

 Opiekun SU: pan Krzysztof Noga

 

 

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego ZSLiA 2015/16:

 

Przewodnicząca: Alicja Nowak


Z-ca Przewodniczącej: Karol Pilarski


Sekretarz: Jagoda Tajl


Skarbnik: Brayan Wojciechowski i Artur Pruszak


Rzecznik Praw Ucznia: Martyna Belt


Rzecznik prasowy: Sabina Roszczynialska i Dominika Grzonkowska

 

 Opiekun SU: pan Krzysztof Noga

 

 nk